headerbeeld

OVER SET-IJBURG

De locatie
In juni 2018 is een groep van ongeveer 180 jongeren, studenten en statushouders op IJBurg komen wonen. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij wonen in SET; een tijdelijke huisvesting aan de Erich Salomonstraat (kavel 13A). Woningcorporatie de Alliantie is de eigenaar en realiseerde de woonvoorziening in samenwerking met de gemeente Amsterdam en complexbeheerder Socius Wonen. Vanaf zomer 2021 heeft De Alliantie het beheer in eigen hand genomen.

Huisvesting statushouders
SET is het resultaat van een nationale opgave die het college van burgemeester en wethouders had om extra huisvesting te realiseren voor de duur van tien jaar. De bewoners zijn zowel nieuwe Amsterdammers als jongeren en studenten.

Wanneer
De bouw van de woningen begon in januari 2018. Eind mei 2018 kregen de eerste bewoners de sleutel. 

Programma
Bij de komst van statushouders naar IJburg is er een maatschappelijk programma beschikbaar en zet de Gemeente Amsterdam de Amsterdamse Aanpak in. Lees hieronder meer over beide programma’s.

* Maatschappelijk programma
Een belangrijk onderdeel voor een goede integratie van de jonge statushouders is het maatschappelijk programma. Door de toevoeging van studenten en jongeren in het complex komen de statushouders intensief in aanraking met de Nederlandse samenleving en stelt hen in staat hierin hun weg te vinden en een eigen vrienden- en werkkring op te bouwen.

Om de nieuwe bewoners in 2018 een warm welkom te heten en daarmee een ‘zachte’ landing creëren, zijn een aantal buurtbewoners in het voorjaar van 2018 al gestart met bewonersinitiatieven zoals een Weggeefmarkt en een zomer-ontmoetingsprogramma. 

Het programma heeft daarnaast tot doel om een ‘stepping stone’ te zijn in de ontwikkeling van alle jonge bewoners, met of zonder vluchtachtergrond, door hen op basis van gelijkwaardigheid aan te spreken op hun talenten en op hun betrokkenheid bij het complex en bij de buurt. Meer info vind je hier.

* Amsterdamse Aanpak Statushouders
Statushouders zijn vluchtelingen die de asielstatus hebben gekregen. De gemeente Amsterdam wil deze statushouders zo snel mogelijk een plek geven in de maatschappij. Dit doen de gemeente door statushouders snel naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden. Als dit (nog) niet kan, volgt eerst begeleiding naar zorg of participatie. Hier is een nieuwe aanpak voor ontwikkeld.

Zo vroeg mogelijke begeleiding
De nadruk ligt op snelle begeleiding naar werk of opleiding, samen met inburgering. Dat probeert de gemeente al te doen als de statushouder nog in het asielzoekerscentrum in Amsterdam wonen. Maatwerk is het sleutelwoord. De gemeente werkt met een intensieve, persoonlijke, duurzame en integrale aanpak voor deze nieuwe Amsterdammers. De aanpak bestaat uit ondersteuning bij onder andere, werk, opleiding, ondernemerschap, participatie, inburgering en  taal. De gemeente zet hiervoor speciaal getrainde klantmanagers in, ondersteund door jobhunters. Zij zijn speciaal getraind om statushouders te begeleiden.

Werk of stageplek?
Heeft u een baan, stageplek of ander initiatief waarmee u statushouders aan werk kunt helpen? Stuur dan een e-mail of kijk op de website.

Zelforganisatie en zelfbeheer: vanaf zomer 2021 voert De Alliantie het beheer
Om voor iedereen een fijne thuisbasis te creëren, is beheerder De Alliantie op zoek gegaan naar bewoners die zich willen inzetten voor het opzetten van een community voor het project. Deze samenwerking tussen bewoners heeft als doel de integratie van de statushouders te bevorderen, en voor iedereen een fijne leefomgeving te creëren. Van élke bewoner verwachten we dan ook dat die zich als een goede buur opstelt naar zijn of haar medebewoners, zodat iedereen zich thuis voelt en openstaat voor elkaar.

Bewoners kunnen zich ook nog extra inzetten voor het project, zodat de community een groot succes wordt.  Dit kan op veel verschillende manieren, alle met een gepaste vergoeding. Deze extra inzet noemen wij zelfbeheer: alles wat door bewoners kán worden georganiseerd, wórdt door bewoners georganiseerd.

Het zelfbeheer bestaat uit het sociaal en het algemeen beheer van het project. Onder sociaal beheer valt alles wat nodig is om een fijne, veilige, schone en leefbare woonplek te creëren en te houden. Alle andere dagelijkse werkzaamheden noemen we het algemeen beheer. Dit is bijvoorbeeld de werving en selectie van nieuwe huurders, het afhandelen van onderhoudsverzoeken, het bijhouden van de e-mail en social media en de coördinatie van maatschappelijke initiatieven. Deze taken worden uitgevoerd door de leden van het beheerteam.

 

Infographic SET
Wil jij weten wie er verantwoordelijk is voor de inburgering van de nieuwe IJburgers die eind mei in de SET komen wonen? Of wie een oogje in het zeil houdt als het gaat om de gezondheid en de veiligheid van de nieuwe bewoners?

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te bundelen in deze infographic.