Bericht

IJburg Samen: nieuw platform en festival voor lokale bewonersinitiatieven

Geplaatst op 5 juni 2020, 10:15 uur

Ben je betrokken bij een buurtinitiatief? Vind je het lastig om doelen te bereiken en echt in actie te komen? Kost de adminstratie je teveel tijd of hebben jullie veel te weinig vrijwilligers? Is je publiekbereik te klein? Misschien heb je geen budget of geen betaalbare locatie waar jullie kunnen werken?

Helaas, jullie staan niet alleen. Het heel moeilijk en intensief om buurtinitiatieven overeind te houden en tot een succes te maken. Terwijl wij heilig geloven in de kracht van de buurt en de kracht van informele verbinding tussen bewoners. 

Wij (De Buurtmakerij) willen graag samen met jullie sterker worden. Daarom hebben we een idee op Oost Begroot gepost voor een eigen Buurtmakersfestival.

In de aanloop daarnaartoe willen we jullie graag uitnodigen om je bij ons aan te sluiten. Wij hebben onder meer door ons lidmaatschap bij LSA al veel kennis en inspiratie opgedaan over democratisering, burgerparticipatie en buurtrechten. Er zijn al talrijke mooie voorbeelden waarbij de buurt zich verenigt, samen steeds meer regie neemt , lokale problemen zelf oplost en zelfs overheidstaken helemaal overneemt. 

Wij denken dat IJburg en Zeeburgereiland klaar zijn voor de volgende stap!

Stem hier op het festival

Wie zijn wij?
De Buurtmakerij is een jong samenwerkingsverband van buurtbewoners, buurtinitiatieven en sociaal ondernemers op IJburg en Zeeburgereiland: Buurtmakers die zich inzetten voor een sociale, duurzame, groene, veilige en schone wijk. 
Als bewoners kennen we onze eigen buurt als geen ander. We geloven in een toekomst waarin wij samen oplossingen vinden voor problemen in de wijk en waar we soms ook gemeentelijke taken lokaal kunnen overnemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan groenvoorziening, duurzame energie, recycling, buurtrestaurant, lokaal geproduceerde producten en beheer van maatschappelijke ruimte. Onder eigen regie kunnen we onze buurt stap-voor-stap kleurrijker, duurzamer, veiliger, groener en inclusiever maken en zelfs lokale banen scheppen. 


Door verbindingen te leggen in de buurt bevorderen we de onderlinge samenhang en betrokkenheid. We stimuleren talenten, ambities en ondernemend gedrag van bewoners.. We inspireren en motiveren buurtbewoners om mee te doen. We zetten ons in voor informele systemen van burenhulp en ‘geven, delen en gunnen’. Hiermee sluiten we aan op maatschappelijk vraagstukken zoals langer thuis blijven wonen, participatie en eenzaamheid. We jagen vernieuwing in de wijk aan door zelf activiteiten te organiseren en vernieuwende ideeën van anderen te faciliteren. En we ontwikkelen nieuwe manieren om nieuwkomers snel en duurzaam op te nemen in onze buurt.” 

Het Buurtmakersfestival

Democratisering is hip en hot! De Gemeente Amsterdam wil net als steden zoals Antwerpen en Barcelona bewoners vertrouwen en het geld geven om problemen in buurten zelf op te kunnen lossen. Vastgelegd in buurtrechten, zodat de overheid niet meer om haar inwoners heen kan. Dat start nu met de buurtbegroting. Verdergaande voorbeelden van burgerparticipatie zijn bijvoorbeeld Right to Challenge, het recht om als bewonersgroep zelf gemeentelijke taken te mogen uitvoeren, Right to Bid, het recht op de koop van een eigen gebouw en het recht op buurtplanning, het Right to Plan. Dit in tegenstelling tot ‘old school’ waar er wel geïnvesteerd werd in wijken, maar het geld en de regie meteen de buurt weer uitstroomde doordat het werk extern werd uitgevoerd door instanties en bedrijven van buiten de wijk. Nu investeren we in de wijk en blijft geld en regie in de wijk.

Wij willen in 2021 een twee dagen durend leerfestival organiseren over buurtparticipatie en lokale democratisering met een informatiemarkt van buurtinitiatieven, workshops en gastsprekers/facilitators.
Op het festival wordt dit thema vanuit meerdere perspectieven belicht, met veel aandacht voor de dagelijkse praktijk. Welke buurtkracht is er al in de wijk? Wat is er nodig? Hoe organiseer je samen een buurtcoöperatie? Wat levert het op? Maatschappelijke winst en economische winst. Hoe kan de buurtcoöperatie democratisch blijven, hoe gaan we samenwerken met de gemeente en zorg en welzijn etc.

Het festival zien we als een grote stap richting een eigen buurtcoöperatie die het volgende beoogt: snel en effectief oplossen van wijk-problemen en vraagstukken, minder eenzaamheid in de wijk, zelfredzaamheid van kwetsbare buurtbewoners vergroten, buurtgeluk stimuleren, lokale werkgelegenheid bevorderen, meer verbinding en gelijkwaardigheid in de wijk.                                            
Op het festival brengen we de kennis en ervaring uit de wijk samen met kennis en ervaring uit andere Nederlandse en Europese projecten die al zijn uitgegroeid tot goed werkende buurtcoöperaties die taken van de overheid hebben overgenomen. Zij hebben niet alleen oplossingen gevonden voor problemen in de wijk maar ook lokale werkgelegenheid weten te scheppen. We willen op het festival van elkaar leren en onderzoeken hoe we zelf als bewoners de touwtjes in handen kunnen nemen en vergelijkbare projecten kunnen uitvoeren. Het festival is ook een perfecte gelegenheid om een nog veel grotere groep (nieuwe)  buurtbewoners te informeren en uit te nodigen actief mee te doen. 

Het festival zien we als een aanvulling op de stappen die de Gemeente neemt (buurtbegroting). Wij vinden het belangrijk niet langs de lijn te wachten en commentaar te geven maar ook zelf voor en door bewoners mee in de actie te gaan. Dit met het oog op een goede gelijkwaardige samenwerking. 

Het festival wordt ondersteund door LSA (het landelijk netwerk van bewonersgroepen) en SALT en Art of Hosting trainers. Vanaf januari 2021 zullen we maandelijkse bijeenkomsten en inspiratiesessie houden, het festival volgt in oktober.

*De titel van het festival is een kwinkslag naar en een ode aan het buurtinitiatief IJburg Droomt IJburg Doet. Dit festival komt voort uit hetzelfde gedachtengoed. 

 

Illustration
 
Deel dit: